หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม ๒๐, ๒๕๕๓

ระดับของจิตใจ

คำด่าของคนเมือง ที่ใช้ในยามทะเลาะกัน
ไอ้เหี้ย
ไอ้สัตว์
ไอ้สันดานหมา
ไอ้ควาย
แสดงให้เห็นถึงระดับจิตใจของคนพูดได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับระดับทางทางจิตวิญญาณ
ที่ทนงตนว่ามีสติปัญญาสูงกว่า


คำด่าของคนเมือง ใช้ในยามที่ดูถูกหรือถากถาง หรือเวลาเห็นเพื่อนทำอะไรไม่เข้าท่า
ไอ้ลาว
ไอ้บ้านนอก
เสี่ยว
แสดงให้เห็นถึงระดับจิตใจของคนพูดได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับระดับทางสังคม
ที่ทนงตนว่ามีฐานะทางสังคมดีกว่า

ไม่มีความคิดเห็น: